Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)