Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)