Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2018:1125) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)