Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om upphävande av lagen (2001:558) om vägtrafikregister