Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i polislagen (1984:387)