Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)