Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus