Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.