Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)