Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2019:227) om ändring i förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten