Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2018:1272) om ändring i läkemedelslagen (2015:315)