Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare