Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2018:1640) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2019