Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)