Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i häkteslagen (2010:611)