Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan