Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2017:485) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning