Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning