Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i skuldsaneringslagen (2016:675)