Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)