Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område