Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap