Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer