Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)