Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om statliga myndigheters lokalisering