Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet