Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om upphävande av Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2006:2) om förval och prefixval