Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)