Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder