Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om upphävande av förordningen (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen