Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om vissa officiella beteckningar