Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor