Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om upphävande av förordningen (1991:1096) med anledning av Närings- och teknikutvecklingsverkets inrättande

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404