Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om upphävande av förordningen (1991:1096) med anledning av Närings- och teknikutvecklingsverkets inrättande