Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om upphävande av kungörelsen (1972:115) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning