Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om upphävande av förordningen (1993:1741) med anledning av Telestyrelsens namnbyte till Post- och telestyrelsen