Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare