Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2015:938) om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik, dels ändring i samma förordning