Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism