Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)