Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet