Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.