Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om uppgifter för Myndigheten för press, radio och tv vid förhandsprövning av tjänster hos public service-företagen