Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om upphävande av förordningen (2009:1533) om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting