Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om skiktgräns för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2020