Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)