Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2019:680) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2020