Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)