Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare