Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.