Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i förordningen (1989:97) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien